"O‘zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining 2021-yil 5-noyabrdagi navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi bayoni

Yuklab olish

 1,968 umumiy ko'rishlar,  15 bugungi ko'rishlar

"O‘zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining 2020-yil 24-iyuldagi yillik umumiy yig‘ilishi bayoni

Yuklab olish

 1,969 umumiy ko'rishlar,  16 bugungi ko'rishlar

“O‘zagrolizing” aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining 2018 yil 20 apreldagi yillik umumiy yig‘ilishi bayoni:

1-34-67-910-14-sahifalar. 

 1,970 umumiy ko'rishlar,  17 bugungi ko'rishlar

2014 yil yakuni bo‘yicha aksiyadorlarning navbatdagi umumiy yig‘ilishi – 14.05.2015.

Yuklab olish

 1,971 umumiy ko'rishlar,  18 bugungi ko'rishlar

"O‘zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining 2021-yil 10-iyuldagi yillik umumiy yig‘ilishi bayoni

Yuklab olish

 1,972 umumiy ko'rishlar,  19 bugungi ko'rishlar

"O‘zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining 2020-yil 14-dekabrdagi navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi bayoni

Yuklab olish

 1,973 umumiy ko'rishlar,  20 bugungi ko'rishlar

Navbatdan tashqari umumiy yig‘ilish – 18.09.2015.

Yuklab olish

 1,974 umumiy ko'rishlar,  21 bugungi ko'rishlar

2013 yil yakuni bo‘yicha aksiyadorlarning navbatdagi umumiy yig‘ilishi – 22.05.2014.

Yuklab olish

 1,975 umumiy ko'rishlar,  22 bugungi ko'rishlar

"O‘zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining 2021-yil 5-martdagi navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi bayoni

Yuklab olish

 1,976 umumiy ko'rishlar,  23 bugungi ko'rishlar

“O‘zagrolizing” aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining 2018 yil 20 iyul'dagi navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi.

Yuklab olish

 1,977 umumiy ko'rishlar,  24 bugungi ko'rishlar

Navbatdan tashqari umumiy yig‘ilish – 26.09.2014.

Yuklab olish

 1,978 umumiy ko'rishlar,  25 bugungi ko'rishlar

Qimmatli qog‘ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazi ishonch telefoni

(+998 71 ) 232-07-38

 1,979 umumiy ko'rishlar,  26 bugungi ko'rishlar

 1,967 umumiy ko'rishlar,  14 bugungi ko'rishlar