1. “O‘zagrolizing” AJ Korporativ obligatsiyalar emissiyasi risolasi (25.08.2022). Yuklab olish
2. “O‘zagrolizing“ aksiyadorlik lizing kompaniyasining yangi emissiya risolasi va qarori (30.12.2016). Yuklab olish
3. “O‘zqishloqxo‘jalikmashlizing“ aksiyadorlik lizing kompaniyasining yangi emissiya risolasining qarori (17.09.2015). Yuklab olish

 554 umumiy ko'rishlar,  2 bugungi ko'rishlar