"O‘zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining 2023-yil 16-yanvardagi navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi bayoni

Yuklab olish

 3,105 umumiy ko'rishlar,  2 bugungi ko'rishlar

"O‘zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining 2022-yil 28-iyundagi yillik umumiy yig‘ilishi bayoni

Yuklab olish

 3,106 umumiy ko'rishlar,  3 bugungi ko'rishlar

"O‘zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining 2021-yil 5-noyabrdagi navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi bayoni

Yuklab olish

 3,107 umumiy ko'rishlar,  4 bugungi ko'rishlar

"O‘zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining 2020-yil 24-iyuldagi yillik umumiy yig‘ilishi bayoni

Yuklab olish

 3,108 umumiy ko'rishlar,  5 bugungi ko'rishlar

“O‘zagrolizing” aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining 2018 yil 20 apreldagi yillik umumiy yig‘ilishi bayoni:

1-34-67-910-14-sahifalar. 

 3,109 umumiy ko'rishlar,  6 bugungi ko'rishlar

2014 yil yakuni bo‘yicha aksiyadorlarning navbatdagi umumiy yig‘ilishi – 14.05.2015.

Yuklab olish

 3,110 umumiy ko'rishlar,  7 bugungi ko'rishlar

"O‘zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining 2022-yil 12-sentabrdagi navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi bayoni

Yuklab olish

 3,111 umumiy ko'rishlar,  8 bugungi ko'rishlar

"O‘zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining 2021-yil 10-iyundagi yillik umumiy yig‘ilishi bayoni

Yuklab olish

 3,112 umumiy ko'rishlar,  9 bugungi ko'rishlar

"O‘zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining 2020-yil 14-dekabrdagi navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi bayoni

Yuklab olish

 3,113 umumiy ko'rishlar,  10 bugungi ko'rishlar

Navbatdan tashqari umumiy yig‘ilish – 18.09.2015.

Yuklab olish

 3,114 umumiy ko'rishlar,  11 bugungi ko'rishlar

2013 yil yakuni bo‘yicha aksiyadorlarning navbatdagi umumiy yig‘ilishi – 22.05.2014.

Yuklab olish

 3,115 umumiy ko'rishlar,  12 bugungi ko'rishlar

"O‘zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining 2021-yil 5-martdagi navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi bayoni

Yuklab olish

 3,116 umumiy ko'rishlar,  13 bugungi ko'rishlar

“O‘zagrolizing” aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining 2018 yil 20 iyul'dagi navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi.

Yuklab olish

 3,117 umumiy ko'rishlar,  14 bugungi ko'rishlar

Navbatdan tashqari umumiy yig‘ilish – 26.09.2014.

Yuklab olish

 3,118 umumiy ko'rishlar,  15 bugungi ko'rishlar

Qimmatli qog‘ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazi ishonch telefoni

(+998 71 ) 232-07-38

 3,119 umumiy ko'rishlar,  16 bugungi ko'rishlar

 3,104 umumiy ko'rishlar,  1 bugungi ko'rishlar