2023  yilda “O‘zagrolizing” AJ tomonidan o‘tkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari to‘g‘risidagi
MA’LUMOTLAR

T/r

Hisobot davri Yo‘nalishlari Tovar (ish va xizmat)lar xarid qilish uchun tuzilgan shartnomalar

Moliyalashtirish manbasi*

soni

summasi

1. 1-chorak asosiy vositalar xarid qilish 9 382 804 000.00 “O‘zagrolizing” AJ
kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish 65 161 019 971.02 “O‘zagrolizing” AJ
qurilish, rekonstruksiya qilish va ta’mirlash
saqlash xarajatlari bilan bog‘liq xaridlar
2. 2-chorak asosiy vositalar xarid qilish 7 385 000 000.00 “O‘zagrolizing” AJ
kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish 19 111 652 428.00 “O‘zagrolizing” AJ
qurilish, rekonstruksiya qilish va ta’mirlash
saqlash xarajatlari bilan bog‘liq xaridlar
3. 3-chorak asosiy vositalar xarid qilish
kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish
qurilish, rekonstruksiya qilish va ta’mirlash
saqlash xarajatlari bilan bog‘liq xaridlar
4. 4-chorak asosiy vositalar xarid qilish
kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish
qurilish, rekonstruksiya qilish va ta’mirlash
saqlash xarajatlari bilan bog‘liq xaridlar

* Izoh: Moliyalashtirish manbasi aniq ko‘rsatiladi. Moliyalashtirish manbalari: O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti, Davlat maqsadli jamg‘arma mablag‘lari, O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti tarkibidagi budjetlarning qo‘shimcha manbalari, budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari jamg‘armalari mablag‘lari

 104 umumiy ko'rishlar,  8 bugungi ko'rishlar