1. O‘zbekiston Respublikasining “Elektron hukumat to‘g‘risida”gi qonuni.
(2015-yil 18-noyabr)

Batafsil

2. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni)

Batafsil

3. Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatning rivojlanish holatini reyting baholash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori)

Batafsil

4. Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida (O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori)

Batafsil

Loading