Jamiyatda Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini koʻrib chiqish Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida”gi qonuni asosida amalga oshirilmoqda.
2023-yilda Jamiyatga jami 69 ta Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlar kelib tushgan shundan, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Vertual qabulxonasi orqali 11 ta, Jamiyatning elektron pochtasi orqali 3 ta; Jamiyatning ishonch telefoni orqali 3 ta, Boshqaruv raisi nomiga yozilgan yozma murojaatlar 52 ta murojaatlar kelgan.
Shundan: 9 ta Jismoniy shaxslar,  60 ta yuridik shaxslardan.
Ushbu murojaatlarning 19 tasi qanoatlantirildi, 39 tasiga tushuntirish berilgan.
2022-yilda Jamiyatga jami 175 ta Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlar kelib tushgan shundan, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Virtual qabulxonasi orqali 25 ta, Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vazirining tadbirkorlar murojaatlarini koʻrib chiqish portali orqali 2 ta, Jamiyatning elektron pochtasi orqali 6 ta, Jamiyatning ishonch telefoni orqali 2 ta, Boshqaruv raisi nomiga yozilgan yozma murojaatlar 142 ta murojaatlar kelgan.
Shundan: 10 ta Jismoniy shaxslar, 165 ta yuridik shaxslardan.
Ushbu murojaatlarning 94 tasi qanoatlantirildi, 81 tasiga tushuntirish berildi.

Loading