“O‘zagrolizing” aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2021-yil uchun tuzilgan shartnomalar to‘g‘risida ma’lumot (2021.31.12 holatiga)

“Oʻzagrolizing” aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2020-yil uchun tuzilgan shartnomalar toʻgʻrisida ma’lumot (2020.31.12 holatiga)

“O‘zagrolizing” aksiyadorlik jamiyati tomonidan 2019-yil uchun tuzilgan shartnomalar toʻgʻrisida ma’lumot (2020.01.01 holatiga)

Loading