O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-YILLARGA MO‘LJALLANGAN YANGI O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI TO‘G‘RISIDA”gi PF-60-son Farmoni. Batafsil: https://lex.uz/docs/5841063

Loading