Faxriylarimizning Vatan ozodligi uchun bag‘ishlagan sharafli hayot yo‘lini xalqimiz hech qachon unutmaydi.

Faxriylarimizning Vatanimiz ozodligiga, kelgusi avlodlarning baxtu-saodatini taminlashga bag‘ishlagan sharafli hayot yo‘lini, qancha yillar, asrlar o‘tmasin, xalqimiz hech qachon unutmaydi.

 515 umumiy ko'rishlar,  1 bugungi ko'rishlar

//