Tijorat kreditiga nisbatan lizingning afzalliklari.

1️⃣ Lizing jadal amortizatsiyadan foydalanish imkonini beradi, shu yo‘l bilan tadbirkor mulk solig‘i summasini kamaytirishga erishadi.
2️⃣ Bank kreditidan foydalanganlik uchun foizlar to‘lash soliq to‘langanidan keyin foyda hisobidan amalga oshirilsa, lizingda mahsulot tannarxiga kiritiladi, bu esa foyda solig‘i bo‘yicha tegishli soliqqa tortish bazasini kamaytiradi.
3️⃣ Lizing tijorat banklaridan qarz mablag‘larini kelgusida ham jalb etish imkoniyatini yaratadi.
4️⃣ Lizing to‘lovlari har chorakda to‘lanadi (bank krediti har oyda).
5️⃣ Lizing muddatining uzoq muddatga mo‘ljallanganligi.

Loading

//